Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đối với công chức xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 87/TB-UBND
Ngày ban hành 10/12/2022
Ngày hiệu lực 10/12/2022
Trích yếu nội dung Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đối với công chức xã năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Uỷ ban nhân dân
Người ký duyệt Chủ tịch Trần Thanh Huyên
Tài liệu đính kèm Vanphong_20221215_0001.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang