Về việc điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công nguồn ngân sách xã Hải Đường năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 34/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công nguồn ngân sách xã Hải Đường năm 2023
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Chủ tịch Phạm Thế Doanh
Tài liệu đính kèm NQ34_20240108_0001.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang