Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho năm 2024 nguồn vốn ngân sách xã Hải Đường
Số ký hiệu văn bản Số 36/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho năm 2024 nguồn vốn ngân sách xã Hải Đường
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Chủ tịch Phạm Thế Doanh
Tài liệu đính kèm -NQ36_20240108_0001.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang