Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Đường năm 2024
Số ký hiệu văn bản 03/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2024
Ngày hiệu lực 04/01/2024
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Đường năm 2024
Hình thức văn bản Quyết Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - ngân sách
Người ký duyệt Chủ tịch Trần Thanh Huyên
Tài liệu đính kèm CK-du-toan-2024.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang