Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Số ký hiệu văn bản 70A/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2019
Ngày hiệu lực 21/12/2019
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020
Hình thức văn bản Quyết Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - ngân sách
Người ký duyệt Chủ tịch Trần Văn Thiệm
Tài liệu đính kèm du-toan-dau-nam-2020.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang