Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách xã Hải Đường năm 2019
Số ký hiệu văn bản 38A/ QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/07/2020
Ngày hiệu lực 09/07/2020
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách xã Hải Đường năm 2019
Hình thức văn bản Quyết Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - ngân sách
Người ký duyệt Trần Thanh Huyên
Tài liệu đính kèm ck-quyet-toan-thu-chi-nam-2019_20200914_0001.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang