Tổng số: 47
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
71/QĐ-UBND 02/10/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy III/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 45
Tải về
42/QĐ-UBND 06/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách xã Hải Đường năm 2022
Lượt xem: 72
Tải về
41/QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 82
Tải về
40/QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách Quý II/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 48
Tải về
26/QĐ-UBND 03/04/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy I/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 94
Tải về
06/QĐ-UBND 03/01/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 xã Hải Đường
Lượt xem: 78
Tải về
05/QĐ-UBND 03/01/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy IV/2022 xã Hải Đường
Lượt xem: 70
Tải về
03/QĐ-UBND 03/01/2023 Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công
Lượt xem: 111
Tải về
02/QĐ-UBND 03/01/2023 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Đường năm 2023
Lượt xem: 103
Tải về
292/QĐ-UBND 16/12/2022 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Đường năm 2023
Lượt xem: 83
Tải về
12345
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang