Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/QĐ-UBND 01/04/2024 Về việc công bố công khác số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy I/2024 xã Hải Đường
Lượt xem: 11
Tải về
03/QĐ-UBND 04/01/2024 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Hải Đường năm 2024
Lượt xem: 52
Tải về
02/QĐ-UBND 04/01/2024 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công
Lượt xem: 52
Tải về
71/QĐ-UBND 02/10/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy III/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 82
Tải về
42/QĐ-UBND 06/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách xã Hải Đường năm 2022
Lượt xem: 104
Tải về
41/QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 117
Tải về
40/QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách Quý II/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 79
Tải về
26/QĐ-UBND 03/04/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy I/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 127
Tải về
06/QĐ-UBND 03/01/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022 xã Hải Đường
Lượt xem: 104
Tải về
05/QĐ-UBND 03/01/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy IV/2022 xã Hải Đường
Lượt xem: 89
Tải về
12345
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang