Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42/QĐ-UBND 06/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách xã Hải Đường năm 2022
Lượt xem: 55
Tải về
31/NQ-HĐND 05/07/2023 Về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2022 xã Hải Đường
Lượt xem: 32
Tải về
32/NQ-HĐND 05/07/2023 Về việc điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 32
Tải về
32/NQ-HĐND 05/07/2023 Về việc điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 25
Tải về
30/NQ-HĐND 05/07/2023 Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 33
Tải về
29/NQ-HĐND 05/07/2023 Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Hải Đường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 36
Tải về
40/QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách Quý II/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 32
Tải về
41/QĐ-UBND 03/07/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 58
Tải về
26/QĐ-UBND 03/04/2023 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Qúy I/2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 73
Tải về
06/KH-UBND 11/01/2023 Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về
123456789