Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công
Số ký hiệu văn bản 03/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Ngày hiệu lực 03/01/2023
Trích yếu nội dung Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công
Hình thức văn bản Quyết Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - ngân sách
Người ký duyệt Chủ tịch Trần Thanh Huyên
Tài liệu đính kèm 3.Quy-che-chi-tieu-noi-bo-2023_20230213_0001.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang