Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
62/NQ-HĐND 22/12/2020 Nghị Quyết Phát triển kinh tế - xã hội xã Hải Đường năm 2021
Lượt xem: 40
Tải về
29/NQ-HĐND 05/07/2023 Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Hải Đường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 60
Tải về
30/NQ-HĐND 05/07/2023 Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 61
Tải về
32/NQ-HĐND 05/07/2023 Về việc điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 49
Tải về
32/NQ-HĐND 05/07/2023 Về việc điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2023 xã Hải Đường
Lượt xem: 50
Tải về
31/NQ-HĐND 05/07/2023 Về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2022 xã Hải Đường
Lượt xem: 50
Tải về
27/NQ-HĐND 20/12/2022 Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách xã Hải Đường
Lượt xem: 112
Tải về
26/NQ-HĐND 20/12/2022 Về việc phân bổ dự toán thu, chi và phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách xã Hải Đường năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về
25/NQ-HĐND 20/12/2022 Phát triển kinh tế xã hội xã Hải Đường năm 2023
Lượt xem: 91
Tải về
08/HĐND-TB 30/12/2022 Lịch tiếp công dân thường kỳ của Thường trực HĐND xã từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về
1234
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang