Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2023
Ngày hiệu lực 05/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Chủ tịch Phạm Thế Doanh
Tài liệu đính kèm HDND3.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang