Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách xã Hải Đường năm 2022
Số ký hiệu văn bản 42/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/07/2023
Ngày hiệu lực 06/07/2023
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách xã Hải Đường năm 2022
Hình thức văn bản Quyết Định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài chính - ngân sách
Người ký duyệt Chủ tịch Trần Thanh Huyên
Tài liệu đính kèm TC3-2023.pdf
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang